Новини
Постигнати резултати в сектор Електротехника през 2013 г. Постигнати резултати в сектор "Електротехника" през 2013 г.
10.02.2014
Източник: СКС "Електротехника"

Изминалата 2013 г. беше решаваща не само за сектор „Електротехника“, но и за реализацията на Проекта като цяло. Това беше периодът през който се осъществи тестването и верифицирането на създадените до момента секторни компетентностни модели. За всеобща радост и благодарение на всички усилия, вложени от екипа за управление на проекта, секторните звена и секторните консултативни съвети и референти, както и на секторните консултанти и пилотните предприятия, тези усилия бяха възнаградени с постигнатата удовлетвореност сред пилотните предприятия спрямо високата достоверност и адекватност, резултат от експерименталната оценка.

 

"Електротехника“ бе сред един от секторите, в които тестването протече безпроблемно и гладко, а резултатите – изключително високи и подобаващо оценени, както от страна на представителите на Проекта, така и от ангажираните с тестването служители в пилотните предприятия.  Длъжностите, които успешно бяха тествани, се подбраха с помощта на самите пилотни предприятия, като за целта те бяха одобрени и от членовете на секторния консултативен съвет. Тези длъжности бяха: Машинен оператор, производство на кабели; Инженер, конструктор; Експерт, логистика; Началник отдел технически и качествен контрол; Технолог; Инспектор, качество на производствените процеси; Инженер, механик; Лаборант; Организатор по производство; Ръководител, отдел човешки ресурси.

 

Разработените секторни модели за тези длъжности бяха успешно използвани за изработването на фирмени модели и карти за оценка на компетенциите в конкретни предприятия, заявили желанието си да се включват в този важен за целия Проект етап от неговата реализация. С всеобщите и плодотворни усилия беше направена и експериментална оценка, чиито резултати и достоверност бяха потвърдени от служителите на тези предприятия, заемащи тестваните длъжности, както и от ръководителите на ЧР отделите.

 

Като допълнение към добре свършената работа, секторният консултант извърши консултации на 40 експерти и специалисти човешки ресурси и 10 организации за работа с информационната система. Също така, обучение на работното място бе реализирано за 36 специалисти по човешки ресурси, оценители на компетенции и ръководители на екипи от пилотните предприятия в сектор „Електротехника“.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа