Новини
Подкрепени от синдикатите БАМИ и други браншови организации искат промяна в ЗУO Подкрепени от синдикатите БАМИ и други браншови организации искат промяна в ЗУO
14.09.2011
Източник: www.bcm-bg.com

В резултат на продължаващото действие на БАМИ заедно с други браншови представители и синдикати на национално ниво беше подготвени писмо до г-н Бойко Борисов - Министър-Председателя на Република България, г-жа Искра Михайлова - Председател на комисията по околната среда и водите и г-жа Нона Караджова - Министър на околната среда и водите, с настояване за бързи мерки по промяна в Закона за управление на отпадъците.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа