Новини
Подготовката на инженерни кадри в съответствие с потребностите на бизнеса е от ключово значение за компетенциите на завършващите млади специалисти
13.06.2012
Източник: http://www.tugab.bg/images/stories/vestnik/28.pdf
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа