Регионален център за оценка

Регионален център за оценка

Плевен

Плевен

Дейност и цел на  РЦОК

Регионалните центрове за оценка на компетенциите (РЦОК)  са ключово звено изградено в рамките на Националната референна мрежа по Проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" .

 

По своята същност представляват консултативни, оперативни, експертни структурни звена, изградени на териториален принцип. Те координират и подпомагат дейностите по изпълнение на проекта в частта им за региона.

 

Тяхна основна роля е да проучват и анализират тенденциите в изискванията към компетенциите и професионална квалификация на работната сила в региона и да формират местни политики по насърчаване на заетостта. Да работят в сътрудничество и партньорство с местните работодатели и институции, с цел внедряване на компетентностния подход в управлението на човешките ресурси.

 

Дейността на РЦОК се осъществява и ръководи от регионален референт.


Контакти:

Регионален референт: Веселин Йотков 

Адрес: гр. Плевен, п.к. 264; ул. "Дойран"138, ет.5 

Телефон; 0877205512 

E-mail: pleven@competencemap.bg

 

Обхват на РЦОК Плевен

Области Плевен, Видин, Враца, Ловеч, Монтана;

 

Население:

Област Плевен - 269 752, област Видин - 101 018;

Област Монтана - 148 098; област Ловеч - 141 422;

Област Враца - 186 848; (преброяване - 2011г);

 

Демографска структура на област Плевен:

  • Средната възраст е 43.7 години;
  • 57% e населението в трудоспособна възраст;
  • 59.2% e икономически активното население;
  • 39,6% е коефициента на заетост;

 

Икономика на региона

В Северозападния регион се наблюдава преобладаване на вторичния сектор за сметка добивнивния. Обслужващата сфера не е много добре развита и ангажира малък процент работна ръка. 


Специализиращи отрасли са:

  • химическа
  • хранително-вкусова промишленост 
  • промишлеността за строителни материали
  • машиностроене
  • електроника и електротехника.

 

Машиностроенето, електрониката и електротехниката дават 15% от промишлената продукция в региона. Машиностроенето е представено от подемно-транспортно, електротехническо и селскостопанско. Произвеждат се електрокари в Лом, машинни части в Кнежа, Бяла Слатина и Мездра. Видин е най-големия производител на водни помпи, Белоградчик на телефонни апарати, враца на металорежещи инструмрнти и медицинско оборудване.

 

Химическата промишленост е средоточена във Видин и Враца. Във Видин се произвеждат полиамидни влакна и автомобилни гуми. „Химко" във Враца осигурява синтетичен амоняк, карбамид и др хим. изделия. Много добре е развита промишлеността за строителни материали. при с.Бели Извор се призвежда цимент. Около мездра и Искърския пролом се добиват вар и стрителен камък. Мебели се произвеждат в Монтана. Леката промишленост е представена с производството на памучни, копринени изделия, трикотж и конфекция.

 


<< Обратно към списъка

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа