Новини
Пилотно предприятие: MyCompetence ни даде повече, отколкото очаквахме Пилотно предприятие: MyCompetence ни даде повече, отколкото очаквахме
08.11.2013
Източник: БСК

„Включихме се в тестването на Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence, за да преодолеем дефицити в компетенциите на нашите служители и да запазим талантливите сред тях. Очакваме тази система да осигури по-тясна връзка между бизнеса и образованието и да помогне за подготовката на конкурентоспособни и можещи специалисти." Така Екатерина Томова - мениджър „Човешки ресурси" на ITW Ispracontrols Bulgaria, аргументира решението на фирмата да стане пилотно предприятие по проекта на Българската стопанска камара.

 

Томова и консултантът по тестването и верифицирането на компетентностните модели в сектор „Електротехника" Добрин Падалски от „Експерт партнершип" представиха внедряването на компетентностния подход в управлението на персонала с помощта на MyCompetence. Това стана пред публика от над 300 специалисти по човешки ресурси на есенната конференция на Българската асоциация за управление на хора, посветена на трансформациите в мениджмънта на човешки капитал.

 

„Макар че дейностите по тестването и верифицирането на секторните модели все още не са приключили, ние вече получихме повече, отколкото очаквахме", подчерта Екатерина Томова. MyCompetence е помогнала на екипа по персонала в ITW Ispracontrols Bulgaria да осъзнае ползата от използването на компетентностен подход в работата с хората, както и да разработи собствени компетентностни модели и карти за оценка на компетенциите на служителите. Участието в проекта е дало възможност на експертите да използват добрите практики на други производствени компании в сектора.

 

Най-голямата допълнителна полза е увеличената вътрешна мотивация у служителите, участвали в експерименталните оценки на компетенциите. Специалистите по персонала са били приятно изненадани от активното участие на колегите си в процеса на тестването и валидирането на секторните модели.

 

Добрин Падалски представи на форума стъпка по стъпка самия процес по тестването и верифицирането на компетентностните модели в ITW Ispracontrols Bulgaria  - от избора на пилотни длъжности, през изготвянато на описанията на длъжности като комбинация от длъжностни характеристики и компетентностни профили, до подготовката на формуляри за оценка и провеждането на самата оценка на компетенциите, която задължително се комбинира със самооценка на съответния служител.

 

В ITW Ispracontrols Bulgaria са решени да обвържат всички съществуващи практики по управление на човешки ресурси с компетентностния модел. „Вече изведените, уточнени и установени ключови длъжности и компетенции с поведенчески индикатори, които се отнасят точно за нашето предприятие, ще ни помогнат да направим това. Ще допълним подбора, развитието и обучението, а най-вече оценняването на персонала", каза Екатерина Томова.

 

вж. ВИДЕО
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа