Новини
Пилотните предприятия в транспорта обсъждат тестването на компетенциите Пилотните предприятия в транспорта обсъждат тестването на компетенциите
10.02.2014
Източник: СКС "Транспорт"

На 07.02.2014 г. в София се проведе съвещание на 5 пилотни предприятия от сектор „Транспорт”, в които ще се извърши тестването на компетентностните модели на 10 ключови длъжности в сектора.  В тази фаза на проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони“ ще участват няколко пилотни предприятия  - „Българска железопътна компания” АД, Държавно предприятие „Национална компания "Железопътна инфраструктура”" (в т.ч. и поделенията към НКЖИ), "ТТЛ" ЕООД и „Фьосталпине ФАЕ София” ООД.

На съвещанието бяха изяснени подробностите по процедурата и участниците постигнаха съгласие тестването да започне максимално скоро и да завърши до средата на м. март 2014 г.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа