Новини
Пилотните предприятия Спесима ООД и Самел 90 АД от сектор  Мехатроника с одобрени проекти за финансиране от Националния иновационен фонд Пилотните предприятия Спесима ООД и Самел 90 АД от сектор Мехатроника с одобрени проекти за финансиране от Националния иновационен фонд
18.09.2014
Източник: Секторен референт - Мехатроника

Три проектни предложения на фирми от сектор Мехатроника - пилотните предприятия Спесима ООД и Самел 90 АД, са одобрени за финансиране в VII конкурсна сесия на Националния иновационен фонд. От подадените 152 проектни предложения са одобрени 52. Субсидията е общо за около 10 млн. лева.  Самел 90 АД е с два одобрени проекта.

Единият - Разработване на S-band усилвател на мощност за радиолокационни станции за контрол на въздушното движение и метео радари, е за 239 715.68 лв.

Другият проект - Разработване на иновативна система за отопление на база водород, е за 278 236.89 лв. Одобреният проект на Спесима ООД - Реинженеринг на индустриални универсални роботи (РУР), е на стойност 485 067.21лв. Той ще бъде осъществен в партньорство с други високотехнологични фирми, между които е още едно пилотно предприятие от Мехатроника - АМК ЕООД в Габрово, по думите на управителя на Спесима ООД д-р Венцислав Славков.

Според д-р Славков, който е и председател на УС на Индустриален клъстер Мехатроника и автоматизация, много важно значение в процедурата за финансиране по Националния иновационен фонд има фактът, че независими експерти следят за крайния резултат и искат да видят готово изделие, а не само счетоводна отчетност за усвоените средства.

Това създава условия за ефективно прилагане на компетентностния подход при постигане на стойностни резултати при реализирането на одобрените за субсидиране проекти.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа