Новини
ПРОЕКТЪТ НА БСК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД МЛЕЧНИЯ СЕКТОР ПРОЕКТЪТ НА БСК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЕН ПРЕД МЛЕЧНИЯ СЕКТОР
06.11.2012
Източник: AMB

На 8 ноември, 2012 г., в зала 2, салон „Светът на млякото" , в Интер Експо център - София, от 11 часа Асоциация на млекопреработвателите в България ще проведе Конференция за проблемите в млечния сектор.

По време на събитието ръководителят на проекта Жечко Димитров ще презентира проекта „Разработване и внедряване на единна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


Проектът на БСК „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" ще бъде представен на Конференция на Асоциация на млекопреработвателите в България по време на изложението „Интер Фуд и дринк" в Интер Експо център - София.


За сектор „Преработка на мляко на мляко и млечни продукти" бяха определени десет ключови длъжности и разработен компетентностен модел за тези длъжности. Всичко това се осъществи благодарение на съвместните усилия и работа на фирма „Доктор Пендъл § д-р Писвангнер", пилотните предприятия, експерти от бранша и секторния референт.


В края на годината компетентностния модел ще бъде тестван в пилотните предприятия. Инетересът към проекта в сектор „Преработка на мляко и млечни продукти" става все по-голям и фирмите проявяват интерес.


Обученията, които се провеждат по проекта са много полезни, лекторите са на високо професионално ниво и фирмите от бранша участват активно в тях.


Проектът на БСК и съвместната дейност с АМБ сближават все повече двете организации и те намират общи точки за работа и бъдещи взаимни действия.   
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа