Новини
ПРОЕКТЪТ НА БСК ДАВА СЕРИОЗНО РАМО НА БИЗНЕСА ПРОЕКТЪТ НА БСК ДАВА СЕРИОЗНО РАМО НА БИЗНЕСА
15.06.2012
Източник: АМБ

Според собственика на млекопреработвателно предприятие - ЕТ „Милица Лазарова“ – гр. Славяново, обл. Плевен - Милица Лазарова, проектът на БСК за оценка на компетенциите и уменията поставя много сериозно въпроси пред млекопреработвателния бранш. Той е от изключителна важност за бизнеса.

Според г-жа Лазарова, основите в бранша се крепят на опита и уменията на старите специалисти, завършили специализираните техникуми и Университета по хранителни технологии, катедра „Млекопреработване“ в Пловдив. Тези хора имат необходимите знания и опит, но вече са на възраст. Поръди липсата на достатъчно квалифицирани кадри опитните специалисти поставят „на колене“ собствениците и работодателите , като вдигат ценатазнанията, опита и труда си.

Другият проблем, който сподели г-жа Лазарова, е липсата на достатъчно млади специалисти за бранша. Средните специализирани по храни и технологии гимназии в Плевен закриват специалността „млекопреработване“. Тази специалност изчезна от средното образование. Младите хора са апатични, не желаят да се обучават, дори не се стремят да „откраднат“ занаята. Липсват вече преподаватели, както и материална база, където младите хора да се обучават. В млекопреработвателния бранш е много важна практиката. Ако фирмите не привлекат и обучат млади хора, това ще е пагубно за всички.

Проектът на БСК трябва да намери място във всяко млекопреработвателно предприятие и да се търси практическото решение на проблема с кадрите и тяхната квалификация. Фирмите са готови да учат младите младите, но те трябва да видят своето развитие, да могат да придобият ценз, диплома, да се отчете натрупаният вече опит. Сега ножицата е много отворена. Добрите, опитните - получават много, другите малко, защото нямат необходимите умения и професионален капацитет. Тук трябва да бъдат съсредоточени общите си усилия, сподели г-жа Лазарова.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа