Новини
ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ: „Актуално състояние и перспективи на пазара на труда и работната сила в частните услуги за сигурност“
10.09.2012
Източник: http://www.competencemap.bg
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа