Новини
Откриват 32 младежки информационно-консултантски центъра в областните градове Откриват 32 младежки информационно-консултантски центъра в областните градове
04.12.2014
Източник: ММС

32 младежки информационно-консултантски центъра ще заработят в областните градове в България през 2015 г. Тяхна задача ще бъде да осъществят връзката между безработните младежи, бюрата по труда и програмите за обучение. Центровете ще получават средства от Министерството на младежта и спорта по Подпрограма 1 „Развитие на мрежата от младежки информационно-консултантски центрове" на Националната програма за младежта. За целта за 2014-2015 година са предвидени 997 208 лева. До края на годината министерството ще отпусне 30% от планираната сума.

 

Работата в центровете ще бъде организирана от неправителствени организации (НПО). ММС вече сключи договори с 28 от тях. В момента се провежда втората процедура за набиране на проектни предложения на организации за шест областни града, в които няма успешно класиран кандидат по първата обявена процедура. Отделно ще бъдат подписани договори с организациите, спечелили проекти и по Подпрограма 2 „Национални младежки информационни кампании" и Подпрограма 3 „Развитие на младежкото доброволчество".

 

В информационно-консултантските центрове експерти от НПО не само ще информират младите хора къде и как да търсят работа, но и ще ги мотивират за това. Консултантите ще дават съвети и препоръки за възможностите за кариерно развитие, стартиране на собствен бизнес, преквалификация, стажове в страната и чужбина. Младите хора могат също да научат как да пишат проекти, за да кандидатстват сами за финансиране по различни национални и международни програми.

 

За да имат по-голям ефект, тези центрове ще бъдат мобилни - консултантите ще ходят при младежите, а не обратното. Те ще имат трудната задача да издирят младите хора, които нито учат, нито работят, нито търсят работа, и да ги мотивират да се запишат в бюрата по труда, за да се включат в програмите за обучение. За тази цел се очаква те да работят в селата, отдалечените бедни региони и ромските общности. Идеята е тези центрове да са в пряка връзка с кметовете и регионалните училищни инспекторати, за да си разменят информация за безработните и рано напусналите училище. За тях ще се предоставят възможности да завършат образованието си с вечерни курсове и да чиракуват за усвояване на занаят.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа