Новини
Основните направления в работата си до края на годината обсъдиха на работна среща секторните референти Основните направления в работата си до края на годината обсъдиха на работна среща секторните референти
27.02.2014
Източник: БСК

Редовната месечна работна среща на секторните референти в пилотните сектори, обхванати от проекта на БСК за разработване и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите, се проведе на 27 февруари. В заседанието участваха 20-те секторни референти, както и екипът на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК).

 

По време на заседанието беше обсъдено изпълнеието на планираните дейности и задачи, сред които разширяването на обхвата на пилотните предприятия в отделните сектори.

 

Обект на дискусия беше и идеята за разширяване на съставите на секторните консултативни съвети, в които да бъдат включени представители на образователните институции с цел по-ефективно прилагане на възможностите на Информационната система за оценка на компетенциите в системата на образование.

 

Участниците в заседанието направиха преглед на дейността по планиране на предстоящите до края на годината заседания на секторните консултативни съвети.

 

 

Беше решено Националният център за оценка на компетенциите да подготви и проведе поредица от обучения с цел развитие на капацитета на референтните звена и потенциална на самите референти. В тази връзка бе възложено на референтите да разработят лични планове за развитие, както и да предложат теми за предстоящите обучения на екипите, организирани от НЦОК.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа