Новини
Определяне на нови ключови длъжности Определяне на нови ключови длъжности
27.04.2014
Източник: Секторен референт

В сектор "Специализирани строителни дейности" предстои определянето на нови 5 ключови длъжности, за които ще бъде разработен секторен компетентностен модел. Към момента имаме няколко предложения от пилотните предприятия, но окончателното решение ще бъде взето на заседанието на Секторния консултативен съвет, който ще се проведе през май т.г.

 

Почти приключва тестването в пилотните предприятия на ключовите длъжности, които бяха разработени миналата година. Отизивите от пилотните предприятия са изключително позитивни, което още веднъж показва, че еспертният състав на работещите по проекта е избрал най-подходящия вариант за комуникиране на дейностите и моделите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа