Новини
Одобрен е секторен компетентностен модел за машиностроенето и компетентностни модели на 12 ключови за машиностроенето длъжности
02.03.2012

         На заседание на Секторния консултативен съвет за машиностроенето, състояло се на 29 февруари т.г. в Интер Експо Център – гр.София, беше обсъден и приет Секторен компетентностен модел за машиностроенето и компетентностни модели/профили за 12 ключови длъжности. Основният елемент е Каталог на компетенциите по основни за сектора бизнес процеси, който на този етап включва 48 компетенции, разпределени в три категории: основни компетенции (17), специфични за ключовите длъжности ( 26) и управленски компетенции (5).

         В заседанието участваха членовете на Секторния консултативен съвет: Емилияна Димитрова – директор на дирекция в МОН, Антоанета Кацарова – началник отдел в НАПОО, Стефка Примова – председател на СФММ към КТ „Подкрепа”, Кирил Яков – изпълн.директор на „Спартак”, Бургас, Станислав Ненов – директор в „Арсенал”, Казанлък, Дочо Василев – директор в „М+С Хидравлик, Казанлък, Емил Райчев – изпълнителен директор на „БестТехника”, Радомир, доц.Асен Найденов – зам.декан на машинния факултет в ТУ-Габрово, Асен Асенов – председател на НСФ „Метал Електро” към КНСБ, председателя на браншовата камара по машиностроене и председател на СКС Илия Келешев. В работата на СКС взеха участие и ръководители и експерти от пилотните фирми –Жанет Попова – управител на „Амет”, София, Таня Радкова – „Хранинвест ХМК”АД, Ст.Загора, Ангелина Кантурска – „М+С Хидравлик”, Казанлък, Сергей Сяров – „Арсенал”, Казанлък, Сашо Даков – „ИХКТ”, София.

         Ръководителят на НЦОК  към БСК проф.Томчо Томов и членовете на СКС изразиха одобрение за представените от фирмата – консултант с ръководител Добринка Йорданова         Секторен компетентностен модел и модели на ключови длъжности.

         Очертани бяха предстоящите дейности по адаптиране, валидиране и въвеждане/апробиране на компетентностните модели в 10-те пилотни машиностроителни фирми- „Амет”, София, „Арсенал”, Казанлък,  „Балканкар Рекорд”, Пловдив, „БестТехника ТМ”, Радомир, „Вапцаров”, Плевен, „ЗММ-Сливен”, „ИХКТ”, София, „М+С Хидравлик”, Казанлък,  „Спартак”, Бургас, „Хранинвест ХМК”, Стара Загора.

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа