Новини
Обучения по ключови компетенции в сектор Фасилити мениджмънт Обучения по ключови компетенции в сектор "Фасилити мениджмънт"
13.06.2014
Източник: Секторен референт - Фасилити

В рамките на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" представители на пилотните предприятия от сектор "Фасилити мениджмънт" активно се включиха в проведените през месец май 2014 г. обучения по ключови компетенции - „Социални умения и работа в екип" и „Ефективни комуникации".

 

В обученията участваха експерти от "Интерпред", "Лендмарк пропърти мениджмънт", "Фърст Фасилити", Българска асоциация почистване и др. По време на обученията участниците придобиха, както теоретични, така и практически знания, което е от голямо значение за успешното усвояване на тематиката.

 

Успешният формат продължава и през настоящия месец с обучение по „Адаптивност и асертивност", в което участие от сектор "Фасилити мениджмънт" ще вземат представители на фирма "Комекс РМ". Включено в програмата за месеца е и обучението по дигитални компетенции, което ще даде знания на представители на пилотните предприятия за работа с компютърни и онлайн технологии, вкл. с последните версии на Microsoft Office и Windows.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа