Новини
Обучения по ключови и дигитални компетенции Обучения по ключови и дигитални компетенции
23.01.2013

В периода м. октомври - м. декември 2012 г. редица представители (специалисти и мениджъри) от пилотните предприятия в сектор Търговия на едро взеха участие в организираните от Българска Стопанска Камара обучения по ключови и дигитални компетенции. Обученията са една от приоритетните дейности, заложени в проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони (ИСОК)". Проектът се реализира от Българска Стопанска Камара съвместно с КНСБ и КТ Подкрепа. Основна цел на провежданите обучения по ключови и дигитални компетенции е повишаване на компетенциите и личната ефективност на представителите на пилотните и други предприятия. Всяко обучение бе съпроводено накрая с полагане на изпит и съответно от получаване на сертификат за придобити ключови компетенции от успешно положилите го. Основните теми, които бяха залегнали в обученията, бяха: Управление на времето; Взимане на решения и управление на конфликти; Управление на качеството; Водене на преговори и изграждане на сътрудничество; Мотивация и работа в екип; Ефективни комуникации; Стратегическо управление; Иновативно мислене и поддържане на иновационен дух; Организация и управление на работното място; Продажбени умения и ориентация към клиента; Дигитални ключови компетеции и т.н.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа