Новини
Обучения по ключови и дигитални компетенции, 2013 г.
11.07.2013

През периода април - юни т.г. Българска стопанска камара за поредна година проведе обучения по ключови и дигитални компетенции по проекта "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони". В обученията участие взеха: представители на бизнеса, заети лица в пилотните предприятия от отделните сектори по проекта; представители на социалните партньори, на институциите на пазара на труда, на институциите от сектор образование и обучение и др. Сред темите на обученията бяха:

• Управление на времето;

• Ефективни комуникации;

• Мотивация и работа в екип;

• Водене на преговори и изграждане на сътрудничество;

• Вземане на решения и управление на конфликти;

• Компетентност на действие;

• Иновативно мислене и поддържане на иновативен дух;

• Продажбени умения и ориентация към клиенти; и

• Дигитални компетенции.

 

Голяма част от пилотните предприятия от сектор Търговия на едро отново показаха засилен интерес към обученията и включиха свои представители във всички от тях. Обратната връзка с тях ясно показа, че повечето участници са изключително доволни от организацията, обхвата и провеждането на обученията.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа