Новини
Обучение на оценители на компетенции Обучение на оценители на компетенции
04.07.2012
Източник: БСК

През м. юни 2012 г. в гр.София, хотел „Родина",  се проведоха две обучения (11-то и 12-то поред) за оценители по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

 В обучението участваха общо 43 представители на секторите „Млекопреработване", „Безалкохолни напитки", „Фасилити мениджмънт",  „Електромобили", „Химия", „Мехатроника".

 

Кандидат-оценителите бяха обучавани от лектора Добрин Падалски да дефинират компетенции, да определят ключови длъжности,  да разработват компетентностни модели.  Те получиха и допълнителни  материали, разработени по проекта, които да подпомогнат по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции.

 

Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души  - представители на 200 пилотни предприятия, на партньорите по проекта - КНСБ и Подкрепа, на министерства и други държавни организации

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа