Новини
Обучение на оценители на компетенции Обучение на оценители на компетенции
07.11.2012
Източник: БСК

 

На 01 и 02 ноември 2012 г. в хотел „Родина", в гр. София, се проведе поредното обучение за оценители по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

Участници от секторите „Търговия на едро", „Електромобили", „Мехатроника" и „Фасилити мениджмънт" се обучаваха да дефинират компетенции, да определят ключови длъжности, да разработват компетентностни модели.  Илюстрирането на теорията с практически казуси, ролеви игри, ситуации и др. подпомогнаха активното участие на обучаемите в курса, както и дефинираха мотивацията им за по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции.

 

Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души  - представители на 200 пилотни предприятия, на партньорите по проекта - КНСБ и Подкрепа, на министерства и други държавни организации.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа