Новини
Обучение на оценители на компетенции Обучение на оценители на компетенции
04.12.2012
Източник: БСК

На 15 и 16 ноември 2012 г.  в с. Дебели лаг и на 29 и 30 ноември 2012 в хотел „Родина", гр. София, се проведоха две обучения за оценители по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

В тях се включиха 39 участника от секторите „Специализирани строителни дейности", „Търговия на едро", „Електромобили", „Мехатроника", „Консервна промишленост", както и представители на БСК и на партньорите по проекта - синдикатите. Обучението включва  работа по методиките, разработени от експерти в рамките на проекта, за дефиниране и оценка на компетенции, за определяне на ключови длъжности, за разработване на компетентностни модели.

Редуването на теорията с работа по практически казуси, ролеви игри, ситуации и др. подпомогна активното възприемане на материала от участниците в обучението, както и дефинира мотивацията им за по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции.

 

 Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души  - представители на 200 пилотни предприятия, на партньорите по проекта - КНСБ и Подкрепа, на министерства и други държавни организации.

 

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа