Новини
Обучение на оценители на компетенции се проведе в София Обучение на оценители на компетенции се проведе в София
19.09.2012
Източник: БСК

На 18 и 19 септември 2012 г. в хотел „Родина", в София, се проведе 13-тото обучение за оценители по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

17 участника от секторите „Електромобили", „Безалкохолни напитки", „Фасилити мениджмънт",  „Търговия на едро" се обучаваха как да дефинират компетенции, да определят ключови длъжности,  да разработват компетентностни модели.  

 

Преподавателят Добрин Падалски разнообразяваше теорията с практически казуси, ролеви игри, ситуации и др. Курсистите получиха и допълнителни  материали, разработени по проекта, които да подпомогнат по-нататъшното им професионално развитие като оценители на компетенции.

 

Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души  - представители на 200 пилотни предприятия, на партньорите по проекта - КНСБ и Подкрепа, на министерства и други държавни организации.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа