Новини
Обучение за оценители се проведе в София Обучение за оценители се проведе в София
17.04.2012
Източник: БСК

На 16 и 17 април 2012 г. в гр.София, хотел „Родина",  се проведе десетото поред обучение за оценители по проекта „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".


В обучението се включиха 21 представители на секторите „ Търговия на едро", „Търговия на дребно",    „Химия", регионалните ни референти в градовете Перник и Плевен.


Кандидат-оценителите се запознаха с теми, като „Дефиниране на компетенции", „Определяне на ключови длъжности", „Разработване на компетентностни модели", като получиха и голям набор от материали, с помощта на които да разработят практически казус за предприятието, в което работят.


Обучението за оценители на компетенции обхваща 400 души  - представители на 200 пилотни предприятия, на партньорите по проекта - КНСБ и Подкрепа, на министерства и други държавни организации.   
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа