Новини
Обобщаващ материал за резултатите от проекта в сектор Производство на мебели Обобщаващ материал за резултатите от проекта в сектор "Производство на мебели"
29.01.2014
Източник: СКС "Производство на мебели"

Сектор „Производство на мебели" заедно с още 19 сектора участва в осъществяването на проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони".

 

За изпълнението на проекта са включени 10 пилотни предприятия - Архидея ООД, Геномакс ООД, Лудогорие - 91 АД, Рико Стил ООД, Тедива ООД, Благой Ангелов - Колорадо ЕТ, КАН Учтехспорт България ООД, Мебел стил ООД, Средна гора АД, Тотал М ООД. В рамките на проекта са изработени и приети 2 анализа на състоянието и развитието на българските предприятия по сектори и региони и 1 секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Дървообработваща и мебелна промишленост" (повече информация за анализите може да прочетете тук).

В изпълнение  на проекта са изработени секторни компетентностни модели.

Моделът описва компетенциите, необходими за да се изпълнява трудова дейност според очакваното ниво/според очакваните резултати в сектор „Производство на мебели" 31. Съгласно действащия Класификатор на икономическите дейности КИД-2008 икономическата дейност Производство на мебели е от сектор С - Преработваща промишленост, раздел 31.

Повече вижте тук

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа