xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Нов член на СКС "Фасилити мениджмънт"
Новини
Нов член на СКС Фасилити мениджмънт Нов член на СКС "Фасилити мениджмънт"
23.05.2014
Източник: секторен референт

От началото на месец май сектор УС на Секторен консултативен съвет "Фасилити мениджмънт" има нов член. Това е Петър Ташев, изпълнителен секретар на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и преподавател по Фасилити мениджмънт в СУ „Св. Климент Охридски". Кандидатурата на г-н Ташев беше приета радушно от членовете на Секторния консултативен съвет, тъй като той е достатъчно познат и утвърден професионалист в бранша. Във връзка и с доскорошната си работа по проекта той е достатъчно запознат с всички детайли и ще може да допринесе с експертно мнение и опит.

 

Като член на Секторния консултативен съвет към проекта Петър Ташев ще вземе активно участие в предстоящите за сектора дискусии по окончателното определяне на новите 5 ключови длъжности; ще допринесе с експертизата си във връзка с изработването на концепцията и секторния модел на сектор "Фасилити мениджмънт" и ще  съдейства за допълнително популяризиране на дейностите по проекта.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа