Новини
Нов член на СКС Фасилити мениджмънт Нов член на СКС "Фасилити мениджмънт"
23.05.2014
Източник: секторен референт

От началото на месец май сектор УС на Секторен консултативен съвет "Фасилити мениджмънт" има нов член. Това е Петър Ташев, изпълнителен секретар на Българската фасилити мениджмънт асоциация (БГФМА) и преподавател по Фасилити мениджмънт в СУ „Св. Климент Охридски". Кандидатурата на г-н Ташев беше приета радушно от членовете на Секторния консултативен съвет, тъй като той е достатъчно познат и утвърден професионалист в бранша. Във връзка и с доскорошната си работа по проекта той е достатъчно запознат с всички детайли и ще може да допринесе с експертно мнение и опит.

 

Като член на Секторния консултативен съвет към проекта Петър Ташев ще вземе активно участие в предстоящите за сектора дискусии по окончателното определяне на новите 5 ключови длъжности; ще допринесе с експертизата си във връзка с изработването на концепцията и секторния модел на сектор "Фасилити мениджмънт" и ще  съдейства за допълнително популяризиране на дейностите по проекта.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа