Новини
Нов Браншов колективен трудов договор за металургичната индустрия ще подпишат на 16 април 2015 г. работодателите и синдикатите от сектора. Нов Браншов колективен трудов договор за металургичната индустрия ще подпишат на 16 април 2015 г. работодателите и синдикатите от сектора.
14.04.2015

 

Верни на традицията да се води конструктивен диалог със социалните партньори, БАМИ организира преговори, които се проведоха от специално сформирана Контактна Работна Група. В резултат е подготвен нов проект на Браншов колективен трудов договор, който ще действа в периода 2015 год. - 2016 год.
В новия проект са подобрени някои показатели, като:
- увеличена е МРЗ за основна дейност със 7 %, с 28 % тя е по висока от приетата МРЗ в страната;
- за нискоквалифициран персонал извън основна дейност МРЗ е с 3 % по-висока от тази в страната;
- допълнителното възнаграждение за нощен труд се увеличава с 23 %, сега минималните доплащания са над 3 пъти по-високи от определените по норматив;
- актуализирани са условията и реда за получаване на допълнителни обещетения/подпомагане/ от работодателя при прекратяване на трудовите взаимоотношения, извен предвидените по КТ.
Официалното подписване ще бъде на 16 Април 2015г, от 11.00ч. в сградата на „Тепро Метал" ЕАД на, бул. „Н. Вапцаров" 53A, East Park Trade Center, гр. София

 

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа