Новини
Ново пилотно предприятие в сектор Фасилити мениджмънт Ново пилотно предприятие в сектор "Фасилити мениджмънт"
14.05.2014
Източник: Секторен референт

На заседание от 29 април секторният консултативен съвет на сектор "Фасилити мениджмънт" взе решение PLHInvest да се включи като пилотно предприятие към проекта на БСК за изграждане и внедряване на Информационна система за оценка на компетенциите.

 

PLHInvest е инвестиционна компания, занимаваща се със строителство и управление на градски ваканционни комплекси и бизнес сгради. В портфолиото си PLHInvest има няколко бизнес сгради във Варна и Каварна, жилищни компекси във Варна и ваканционни комплекси в Обзор, Созопол и др.

 

След запознаване с дейностите и спецификите на проекта, PLHInvest прояви интерес да се включи като пилотно предприятие. По този начин сектор "Фасилити мениджмънт" не само увеличи броя на пилотните предприятия, но и добави разнообразие в спектъра си, тъй като PlHInvest е първото предприятие със седалище извън София. Бидейки предприятие, извършващо дейност в областта на фасилити мениджмънта, включването на PLHInvest ще предложи нови възможности за анализ на длъжности в бранша.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа