Новини
Ново е-обучение в системата MyCompetence Ново е-обучение в системата MyCompetence
09.11.2015
Източник: БСК

Техники за намиране на нужната информация в интернет” е темата на най-новото електронно обучение, включено в информационната система MyCompetence.

 

Електронното обучение е предназначено за  потребители с базови познания за интернет и интернет търсачките, потребители със задълбочени познания за работата с търсачки, браузъри и интернет, потребители, чиито служебни задължения са свързани с постоянното търсене и намиране на съответната достоверна и навременна информация, както и за всички, които биха желали да подобрят и усъвършенстват познанията и компетенциите си по темата.

 

Съдържанието на обучението е представено в 3 основни модула:

  1. Обща информация
  2. Полезни техники
  3. Съвети при търсене на информация

 

В края на обучението Вие ще притежавате знания, умения и компетенции, свързани с:

  • извличането на данни от уеб среда;
  • принципи и начин на работа на търсещите машини;
  • формулиране на цели и критерии за търсене в интернет;
  • избор на достоверен и надежден източник на информация;
  • използване на ефективни техники за търсене на информация;
  • търсене и намиране на подходящи за целите сайтове и обяви за работа, обучения и полезни съвети за кандидатстване и развитие

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа