Новини
Нови 5 ключови длъжности в сектор Фасилити мениджмънт Нови 5 ключови длъжности в сектор "Фасилити мениджмънт"
22.04.2014
Източник: Секторен референт

В продължение на дейностите по проект "Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони" в сектор "Фасилити мениджмънт" предстои дискусия и утвърждаване на новите 5 ключови длъжности, които ще бъдат разработени до края на годината. 

 

Предвид работата, свършена до този момент по проекта, и обособяването на 20 ключови длъжности за секторния съвет и пилотните предприятия е предизвикателство да изведат от практиката следващите 5 длъжности. Спецификите на бранша като цяло могат да предложат набор от длъжности, които не са разгледани до момента. С развитието на фасилити мениджмънта и опита, който той черпи от европейските си партньори, се наблюдава специализация на длъжности, свързани именно с такива практики - внедряване и управление на стандарти, оперативен мениджмънт на иновативни практики и др. 

 

Заседанието на СКС "Фасилити мениджмънт" ще се проведе на 29 април, като на него представители на бранша ще дискутират кои длъжности да бъдат предложени за разработване. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа