Новини
Проведе се среща на работния екип по проект Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България Проведе се среща на работния екип по проект "Системи за управление на прогнозирането на умения в съответствие с нуждите на пазара на труда в ЕС: Оценка за България"
18.05.2017

По време на срещата се дискутираха обхвата, целите и необходимите резултати и ресурси по проекта, като бяха набелязани и основните области за развитие. ...

Източник: БСК

още »
Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения Най-перспективните специалности акцентират на STEМ умения
16.05.2017

Интервю с Томчо Томов, в което той разказва за това какво е успехът и какви проблеми има в българското образование и пазар на труда. ...

Източник: Bloomberg TV

още »
МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот МОН ще приеме План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот
03.05.2017

На сайта на МОН е публикуван проектът за План за действие за 2017 г. в изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014-2020 година. ...

още »
Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя Пет способа за изграждане на добро преживяване у служителя
03.05.2017

Преживяванията на служителите е най-общо сумата от възприятията им за различните интеракции, които имат с организацията, в която работят. Това включва всичко, което получават по време на престоя си в дадената компания, и което се отразява на когнициите и ...

Източник: PeopleStrategy

още »
БСК успешно разработи електронен модул Личностен профил на търсещото работа лице за Агенцията по заетостта БСК успешно разработи електронен модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта
02.05.2017

БСК изпълни дейността си по договор с АЗ, като успешно разработи модул „Личностен профил на търсещото работа лице“ и го предостави на АЗ за изпълнение на дейностите й. ...

Източник: БСК

още »

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа