Новини
Феноменът „неучещи и неработещи“ млади хора в България  Феноменът „неучещи и неработещи“ млади хора в България
17.03.2017

Младежката безработица остава сериозен проблем, както за България, така и за страните в Европейския съюз, като причините са множество и са взаимно обвързани. ...

Източник: БСК

още »
БСК ще си сътрудничи с СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца в Румъния по съвместен проект за насърчаване на заетостта и мобилността на кадрите между България и Румъния БСК ще си сътрудничи с СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца в Румъния по съвместен проект за насърчаване на заетостта и мобилността на кадрите между България и Румъния
17.03.2017

БСК предстои да участва в съвместен проект заедно със СК-Велико Търново и Търговско-промишлената палата на Констанца за насърчаване на заетостта и трудовата мобилност между България и Румъния ...

Източник: БСК

още »
БСК внедрява модул Личностен профил на търсещото работа лице за Агенцията по заетостта БСК внедрява модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта
17.03.2017

БСК работи по изпълнението на договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребителите“, в резу ...

Източник: БСК

още »
Оценка на емоционалната интелигентност Оценка на емоционалната интелигентност
17.03.2017

Тестът за оценка на емоционалната интелигентност е създаден от екип специалисти в областта на психодиагностиката на личността и управлението на човешките ресурси. Инструментът е свободно достъпен и безплатен за ползване, чрез Националната система за оценк ...

Източник: БСК

още »
Защо младите все повече искат да работят от вкъщи? Защо младите все повече искат да работят от вкъщи?
06.03.2017

Поколението "Милениум", или родените през 80-те и 90-те години, искат все повече гъвкавост и дистанционно работно място. ...

Източник: Европа TV

още »
БСК разработи за АЗ модул Личностен профил на търсещото работа лице БСК разработи за АЗ модул "Личностен профил на търсещото работа лице"
27.02.2017

Модулът дава възможност безработните да опишат своите компетентности, а работодателите да видят какви умения притежава даденото лице. ...

Източник: ТВ Европа

още »

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа