Новини
Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал Управление на знанието в компанията и формиране на нейния интелектуален капитал
30.03.2017

Бизнес условията се променят и отправят поредните нови предизвикателства, а в тази нова среда успехът и напредъкът на компаниите се препятстват не от технически, а от социални (човешки) и икономически фактори. ...

Източник: БСК

още »
Обучение за обучители Обучение за обучители
28.03.2017

Електронното обучение за обучители е налично на платформата MyCompetence. То Ви дава възможност да се научите как да планирате и да проведете едно обучение без значение от тематиката му, като фокусът е върху спецификите на обучението при възрастни хора. ...

Източник: БСК

още »
Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала Възвръщане на инвестициите в обучението на персонала
28.03.2017

С ентусиазъм твърдим, че обучението и развитието е приоритет в управлението на човешките ресурси, но проучванията на практиката показват, че твърде често това не се случва... ...

Източник: БСК

още »
Образование и квалификация в България Образование и квалификация в България
28.03.2017

Ретроспекция на проблемите и съпоставителен анализ с Румъния, Словакия, Унгария, Сърбия Българска стопанска камара, София, 2017 г. ...

Източник: БСК

още »
Обучение “отдолу – нагоре“, а не „отгоре – надолу“ Обучение “отдолу – нагоре“, а не „отгоре – надолу“
28.03.2017

Текучеството на персонал отдавна е проблем за бизнеса, който излиза скъпо. Текучеството е свързано със значителни разходи за компаниите като води не само до загуба на продуктивност, но и изисква време и средства за намирането, назначаването и обучението н ...

Източник: HR.com / T&D Essentials

още »
БСК внедрява модул Личностен профил на търсещото работа лице за Агенцията по заетостта БСК внедрява модул "Личностен профил на търсещото работа лице" за Агенцията по заетостта
17.03.2017

БСК работи по изпълнението на договор с предмет „Разширяване и интегриране на услугите на информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence към дейността на Агенцията по заетостта (АЗ) и потребностите на целевите групи потребителите“, в резу ...

Източник: БСК

още »

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа