Новини
Не достигат животновъди, технолози и специалисти Не достигат животновъди, технолози и специалисти
25.07.2014
Източник: Секторен референт Млекопреработване

Младите хора нищо не знаят!!!

И как да знаят нещо за земята, земеделието, животновъдството и преработката на мляко като професионалните училища, техникумите, паралелките и специалностите във висшите учебни заведения бяха сведени до санитарния минимум.  Сега има само една паралелка по млекопреработване за специалисти със средно образование в средното професионално училище по хранителни технологии в София. И това при положение, че преработвателните предприятия от 28 сега  са официално над 230. Т.е. има категорична нужда от специалисти.

Това, че е загубена връзката между образованието и бизнеса е твърде стара и изтъркана мелодия. Просто няма стратегия на държавата!!! Няма политическа воля, депутатите се занимават със себе си, а проблемите на държавата си остават проблеми на хората - бизнесмени, собственици, технолози, търговци,  работници и т.н.

 Затова на много места собствениците сами организират курсове за обучение на младите хора. Тези курсове се ръководят от добри специалисти и технолози, на места се ползват и професионални преподаватели. Някои сключват договори със студенти, поемат им издръжката и след това им осигуряват работа.


Лошото е, че младите нямат практически опит!!!

Още преди години бе ликвидирана мандрата за практически занятия в Пирдоп - първото млекарско училище от 1932 г., ликвидиран бе дори музеят създаден там от преподавателите. Същата съдба сполетя и мандрата на УХТ - Пловдив в Садово, а в момента не работи инсталацията за преработка в самия университет, поради липса на средства, остарели съоръжения и слабости в поддръжката. На практика  бъдещите специалисти и технолози няма къде да видят мляко, да не говорим за изследване, пастьоризация, заквасване,  съхранение и т.н. Обучението се извършва с добрата воля на преподавателите в катедра „Преработка на мляко" и в малките лаборатории на университета. На книга получават информация, но сериозен и полезен практически опит няма къде да придобият. Посещенията във ферми и мандри не дават необходимото за да се говори за етап от учебния процес, за надграждане на знанието.

Малко са фирмите, които допускат стажанти и провеждане на стажове за по-големи групи и това има своето професионално обяснение. Независимо, че по проекти на ЕС имаше дори заплащане на фирми, които осигуряват стажуване на специалисти и технолози.

Знае ли се това в МОН? Знае се, но това не променя нещата, защото просто няма пари - за база, вече разрушена, за преподаватели, за часове по практика и т.н.

В същото време в УХТ - един световно известен университет все повече се повишава интересът на други страни към обучението на студенти, заради авторитета и високото качество на образованието. Значи другите знаят къде е разковничето, самите ние не!

АМБ вече организира няколко срещи на ученици от техникума в София в предприятия от бранша в столицата. Но това е епизодично и крайно недостатъчно. Законът за браншовите организации, където се предвиждат такива дейности и функции все още отлежава в чекмеджетата повече от десетилетие.


Има ли надежда?

Да има! АМБ вече проведе разговори с членовете на Националния консултативен съвет по млекопреработване, с част от членовете на УС на АМБ, с преподаватели от УХТ и техникумите, с експерти от МОН и консултантски фирми и предстои национална среща, на която да се потърсят преките практически решения в рамките на самия бранш. Защото ако се чака решение на „високо равнище" нито има равнище, нито професионална и политическа височина за поглед към такива решения. Фирма „Донидо" дори отделя средства за подпомагане на УТХ в ремонта на съоръженията за практическо обучение. Такъв интерес има и от други фирми, следователно не можем да чакаме спасение от другаде, то си остава чисто наш проблем. Въпросът е на инициатива, организация и координация на намерения, инициативи и конкретни практически действия.

Надежда има с мотивиране на младите хора  - да участват в различните форми на обучение. Дуалната система дава много предимства в това отношение. Проектът на БСК , който изпълнява и в който е включен сектор млекопреработване също дава възможност за квалификация и повишаване на знанията и уменията на младите хора.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа