Новини
Непрекъснатото повишаване квалификацията на работниците и служителите е ключов елемент от корпоративната социална отговорност.
10.06.2013
Източник: СКС-Машиностроене

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 6 и 7 юли в хотел „Феста София" се проведе конференция по проект на Българска браншова камара-машиностроене и Фондация „Институт за социална отговорност"-Полша. Участие взеха работодатели от полски и български машиностроителни фирми, ръководители на синдиката „Солидарност" от Варминско-Мазурското воеводство в Полша и на федерациите за машиностроенето в България - СФММ към КТ „Подкрепа" и НСФ „Метал Електро" към КНСБ, ръководители на синдикални организации от полски и български машиностроителни фирми. В първия ден на конференцията активно участие взеха представителите на МИЕ от дирекция „Социално сътрудничество и управление на държавната собственост" и членове на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество М.Чиприянова и Р.Петкова.

            В рамките на двата работни дни бяха представени резултати от изследвания в български и полски машиностроителни фирми за познаването на дейностите по Корпоративна социална отговорност (КСО) и разработен от експерти на водещата организация от Полша модел на добра практика в областта на КСО.

            В презентацията си председателят на ББКМ Илия Келешев информира за участието на браншовата камара за сектор Машиностроенев проекти, изпълнявани от национално представителните работодателски организации. Специално внимание отдели на работата на браншовата камара по разработването на секторен компетентностен модел за машиностроенето и на работата на Секторния консултативен съвет. Предизвикан беше интерес към разработваните компетентностни модели за ключови длъжности и оценката на работещите във фирмата, възможностите за използване на оценката за насърчаване на заетите и повишаване на техните компетенции.

            Бяха споделени практиките на полски и български фирми по прилагането на КСО. Полските фирми и представители на синдикати бяха заинтересовани от споделените от ръководители на фирмите практики в „Идеал Стандарт Видима"АД, Севлиево, „М+С Хидравлик"АД и „Арсенал"АД, Казанлък, „Искра Силатроник"АД, София, „Ванико"ООД, Благоевград. Партньорите от Полша намериха за добри и приложими практиките в българските фирми в областите на повишаване квалификацията на заетите-наставничество на работното място, обучение за придобиване на квалификация, по ключови компетенции; договори с ученици в професионални гимназии и студенти; ; оценка на работното място с цел поощряване на работещите и повишаване на квалификацията им; организирано хранене на работещите социално подпомагане на работници в затруднено положение; практики за запазване на работните места при намаляване обема на работата във фирмите; въпроси на социалното партньорство във фирмите.

            Въз основа на споделените практики и изготвените изследвания и анализи ще бъде изготвена база данни, съдържаща добри практики в областта на КСО на полски и български език, с оглед по-широто популяризиране и използване в други фирми.

            12-те представители на полския синдикат „Солидарност" бяха приети в централата на КТ„Подкрепа" за установяване на директен контакт между двете организации.

 

10.06.2013г.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа