Новини
На 21.09.2012 г. се проведе  заседание на Секторен консултативен съвет „Електромобили“ На 21.09.2012 г. се проведе заседание на Секторен консултативен съвет „Електромобили“
21.09.2012
Източник: БСК

 

На 21.09.2012 г. се проведе  заседание на Секторен консултативен съвет „Електромобили“.


Членовете на съвета приеха изготвения „Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Електромобили". Анализът беше официално представен от авторите Иван Нейков и Иван Костов.


Поради отказа на „Джонсън контролс електроникс България“ ЕООД да участва в проекта като пилотно предприятие, членовете на СКС решиха да заменят длъжностите «  Аналитик, компютърни комуникации», «Аналитик, компютърни мрежи», «Бизнес анализатор, информационни технологии» със следните «Координатор по качеството(ОТКК)», «Електротехник» и «Шлосер-монтажник».

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа