Новини
Националната мрежа за оценка на компетенциите се разширява Националната мрежа за оценка на компетенциите се разширява
27.05.2014
Източник: БСК

Расте интересът към Информационната система за оценка на компетенциите (MyCompetence), разработена от Българска стопанска камара по ОП „Развитие на човешките ресурси".  Все повече компании с различен размер и предмет на дейност изявяват желание да внедряват компетентностния подход в политиката си за управление на човешките ресурси, сочат данните на Националния център за оценка на компетенциите (НЦОК) към БСК. Общият брой на пилотните предприятия от 20-те икономически сектора, включени в проекта, вече e 245, съобщи Томчо Томов, ръководител на НЦОК.

 

От началото на 2014 г. към Националната мрежа за оценка на компетенциите са се присъединили 29 нови фирми. Сред тях e търговсата  верига „Билла", а така също „Юнимастърс Лоджистикс", „Фронтекс интернешънъл", „Петров ПМ". В момента текат процедури за включване на още предприятия.

 

Най-силен е интересът към MyCompetence в секторите „Безалкохолни напитки" и „Охрана и сигурност". Системата значително разширява популярността си също в секторите "Химическа промишленост" и "Мехатроника". Нови пилотни предприятия има също в  „Млекопреработване", "Информационни технологии", „Месопреработване", „Мебелна промишленост" и др.

 

Изборът на пилотни предприятия е двустранен процес, който се извършва на базата на анализ и критерии от страна на Националния център за оценка на компетенциите писмено заявен интерес от компаниите. След първоначалната преценка камарата изпраща заявлението в Секторния консултативен съвет (СКС) на съответния икономически сектор, който взима окончателното решение и включва в своя състав представител на новото пилотно предприятие. Освен пилотните предприятия, в СКС участват съответната браншова камара и социалните партньори.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа