Новини
Младите висшисти в САЩ не умеят да общуват и да решават проблеми Младите висшисти в САЩ не умеят да общуват и да решават проблеми
28.04.2015
Източник: БСК

Не само работодателите в България, но и техните колеги в САЩ страдат от липсата на т.нар. меки умения у младите служители и кандидати за работа. Това е един от най-големите недостатъци на младежите, току що напуснали студентската скамейка, установява проучване на най-популярния портал за работа в САЩ CareerBuilder. Анкетата е проведена сред мениджъри по персонала на американски компании.

 

Особено в годините на продължаваща криза сред най-критичните дефицити е посочено умението за решаване на проблеми. 42% от запитаните работодатели се оплакват от това.

 

Комуникацията е сериозен проблем сред младите висшисти в САЩ, става ясно още от изследването. Според 40% от интервюираните те не умеят да се изразяват добре писмено. Още повече - 41%, са анкетираните, откроили неумението за вербална комуникация като голям недостатък на младежите.

 

Те, макар и с недобър стил, все пак доста по-успешно общуват опосредствано - чрез социалните мрежи, установяват работодателите. Това от своя страна принуждава специалистите по човешки ресурси да пренастройват корпоративните политики за управление на хора. Те все повече включват в тях социалните мрежи като начин да достигнат до потенциални кандидати за работа или интернет като средство за повишаване на квалификацията, придобиване на нови умения или друг вид професионално развитие.

 

Лидерските способности също не са на необходимото равнище сред младежите с университетска диплома, смятат 40% от американските работодатели. Повече от една трета от тях се оплакват, че иначе квалифицираните млади служители не умеят да работят в екип и не мислят творчески.

 

Всеки четвърти мениджър би желал младите му подчинени по-добре да могат да управляват проекти. Между 13 и 16 на сто от работодателите не са доволни от аналитичните и изследователските умения на младите висшисти, от математическите им способности, компютърните и технологични компетенции.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа