Новини
Младежката безработица намалява Младежката безработица намалява
29.07.2015
Източник: БСК

Регистрирана е положителна тенденция на намаляване на младежката безработица. Коефициентът на безработица за младежите от 15 до 29 години е 17,7%, което е с 4,1 процентни пункта по-ниско спрямо 2013 г. Това сочи одобреният днес от кабинета Годишен доклад за младежта за 2014 година.

 

Документът представя информация за социално-икономическото положение на младежите и предприетите мерки за тяхното развитие от страна на държавните институции и местните власти.  Информацията покрива деветте основни приоритетни области в Националната стратегия за младежта (2014-2020) и отчита изпълнението и напредъка съобразно 21 ключови индикатора, част от които са заетостта и безработицата при младите хора, напусналите образователната система, професионалното ориентиране и реализация, младите хора в малките населени места и селските райони и др.

 

Годишният доклад е разработен от специализираната администрация на Министерството на младежта и спорта на базата на събрана и анализирана информация, подадена от централните и местни органи на властта, от Националния статистически институт, Евростат, както и други национални и международни проучвания, реализирани в отчетния период. Специално за целите на доклада е реализирано национално представително социологическо проучване на тема „Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната".

 

През отчетния период е нараснал броят на социалните услуги в общността, в това число и на тези, които осъществяват и дейности, насочени към подкрепа на младежи, а също така и размерът на отделените за целта финансови средства. В края на 2014 г. общият брой на социалните услуги в общността е 841 с капацитет 18 933 места. В сравнение с 2013 година броят на услугите се е увеличил с 60, а капацитетът - с 1090 места.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа