Новини
Междуведомствена група ще обсъжда създаването на регистър на квалификациите Междуведомствена група ще обсъжда създаването на регистър на квалификациите
09.04.2015
Източник: БСК

Предложение на Българска стопанска камара (БСК) от преди няколко години е на път да се осъществи. Камарата отдавна настоява за създаване на електронен регистър на квалификациите в България, което може да се направи чрез въвеждане на един допълнителен код в декларацията с данни за осигуреното лице и в уведомлението за сключване на трудов договор, които се подават в НАП. БСК впрочем настоява и за обединяване на двата документа, което би улеснило работодателите.

 

След почти две години колебание Министерството на труда и социалната политика най-после реши да създаде междуведомствена група с участието на всички заинтересовани ведомства и социалните партньори, която да обсъди предложението на БСК и реши дали има необходимост от нормативни промени за неговата реализация.

 

Чрез регистъра на квалификациите „ще се знае физическото разположението на кадрите в страната в реално време и ще се види кой район нужда от какви кадри има. По този начин ще разберем и на каква възраст са хората и след пет години например каква част от инженерите се пенсионират. Защото на тяхно място трябва да имаме подготвени нови инженери. Трябва да знаем в кое населено място каква ще е нуждата и от учители след пет години, защото в образованието проблемът със застаряването също е много голям", обясни Даниела Симидчиева - директор на дирекция „Професионално образование" и на Центъра за професионално обучение в БСК.

 

Квалификационният регистър би могъл да генерира различни електронни справки за образователния и квалификационен профил по предприятия, региони, общини, населени места, сектори и икономически дейности, професии и длъжности. Той може да дава данни за оценка и валидиране на компетенции на работната сила на фирмено, секторно и регионално ниво.

 

С негова помощ могат да се прогнозират потребностите от работна сила и приемът в средното и висшето образование по икономически дейности, региони, професионално учебни направления и т.н. Това би засилило интереса на работодателите, особено от малките и средни предприятия, за взаимодействие със средните училища и университетите както в сферата на обучението, така и на стажовете.

 

Предложението предвижда бъдещият квалификационен регистър да влезе в сила от началото на 2016 г. и да бъде внедрен, организиран и администриран от Националната агенция за професионално образование и обучение. В него трябва да се поддържат данни за образованието и квалификацията на заетите по трудово или приравнено на него отношение, самонаетите, регистрираните безработни, хората на социални помощи и други пълнолетни български граждани извън образователната система.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа