Новини
Мандрите се включиха в анкетата на БСК Мандрите се включиха в анкетата на БСК
12.06.2012
Източник: Асоциация на млекопреработвателите в България (АМБ)

Менидръжи и представители на над двадесет млекопреработвателни предприятия, членове на Асоциация на млекопреработвателите в България участват в анкетното он лайн проучване на БСК по проекта, който БСК изпълнява -  Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони. В него са включени въпроси, касаещи компетенциите, професионалната квалификация и образователното ниво на работната сила, както и ученето през целия живот. Целта на проекта е да идентифицира потребностите и да предложи ефективни бизнес модели за развитие на потенциала на работната сила.

Работодателите и специалистите от млекопреработвателните фирми подхождат с необходимата сериозност и се отзовават, като попълват анкетата. Те изразяват своите мнения и дават предложения, за да може анкетата да е актуална.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа