Новини
Малките предприятия създават 85% от новите работни места Малките предприятия създават 85% от новите работни места
21.01.2012
Източник: Human Capital

85% от новите работни места, създадени в ЕС между 2002 и 2010, са разкрити в малки и средни предприятия (МСП). Това показва проучване, представено от Европейската комисия (ЕК), съобщи пресслужбата на институцията.

През посочения период нетната заетост в ЕС се е увеличила значително – със средно 1,1 милиона нови работни места годишно.

Прирастът на заетостта в МСП възлиза на 1% годишно. Той е по-висок от този в големите предприятия, където този показател възлиза на 0,5%. Изключение прави секторът на търговията, в който заетостта в МСП нараства с 0,7% годишно в сравнение с 2,2% за големите предприятия.

В рамките на МСП микропредприятията (с по-малко от 10 служители) имат най-голям дял в общия растеж на нетната заетост в стопанската дейност – 58%.

На второ място се нареждат новите предприятия (създадени преди по-малко от 5 години), на които се дължи огромна част от новите работни места. Над една четвърт (27%) от новите работни места са разкрити в нови предприятия в сферата на бизнес услугите, а най-малък е техният дял в нови предприятия в областта на транспорта и далекосъобщенията (6%).

МСП в България също се представят добре. Годишният прираст на заетостта в МСП у нас за посочения период възлиза на 3.5%. В малките компании заетостта нараства с 5% годишно, а в микропредприятията – с 3.7%. За разлика от тях в големите фирми е регистриран средногодишен спад на заетостта от 0.1%.

Кризата обаче засяга по-сериозно малките предприятия, става ясно от проучването. В резултат от икономическите сътресения през 2009—2010 броят на работните места в МСП е намалявал средно с 2,4 % годишно в сравнение с 0,95 % годишно в големите предприятия.

Други отрицателни последици от кризата за предприятията са общото свиване на търсенето на техните продукти и услуги (посочено от 62% от дружествата), следвано от удължаването на сроковете за плащане от страна на клиентите (отбелязано от 48% от дружествата) и недостига на оборотен капитал, от който са били засегнати 31% от отговорилите.

Като средство за преодоляване на кризата компаниите посочват иновациите. Иновационните предприятия, както и предприятията от държави, в които иновациите са по-развити, по-често докладват за растеж на заетостта. Докато 70% от предприятията в държави, считани за слаби иноватори, отчитат свиване на търсенето, в държави, които са лидери в сферата на иновациите, този процент е 45%.

По отношение на качеството на работните места, които МПС създават, в проучването се посочва, че те се характеризират с по-ниска степен на производителност, по-ниско ниво на заплащане и по-слабо участие в синдикални организации, отколкото в големите предприятия.

Микропредприятията обаче посочват, че разполагат с предимство спрямо своите конкуренти по отношение на неформалните аспекти на човешките ресурси: работен климат, съвместяване на работата със семейния живот и гъвкаво работно време.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа