Новини
МТСП: Участвалите в обучения по-лесно намират работа МТСП: Участвалите в обучения по-лесно намират работа
23.06.2015
Източник: БСК

Над половината от участвалите в програми и мерки за заетост и обучение на Министерството на труда и социалната политика са се реализирали дългосрочно на пазара на труда. Те са имали с около 60% по-голям шанс да си намерят работа в сравнение с други, които не са били включени в такива програми.

 

Това стана ясно на конференция, организирана от МТСП по проект „Извършване на оценка на ефекта на активните политики на пазара на труда, финансирани със средства от държавния бюджет". Той е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. Проведени са изследвания сред безработни, включени в програми и мерки по мерки по Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) през  2011 г., като е отчетена тяхната реализация на пазара на труда през 2014 г. Проучванията са базирани на над 1000 интервюта сред работодателите, които дават висока оценка на програмите и мерките за стимулиране на заетостта.

 

Най-висок нетен ефект имат програмите за младежи до 29 години. Колкото по-възрастни са участниците в тях, толкова по-трудно намират работа, сочат резултатите от проучването. Статистиката показва, че висшистите се реализират около два пъти по-лесно в сравнение с хората с основно и по-ниско образование.

 

Най-голям е нетният ефект на националните програми „Старт на кариерата", „Помощ за пенсиониране" и „Мелпомена".

 

Около 80% от включените в програма „Старт на кариерата" са си намерили работа след това, както и  над 85 % от участвалите в мерки за насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на безработни самотни родители и/или майки с деца до 3-годишна възраст. Всички обучавани в предприемачество са стартирали собствен бизнес.

 

Бизнесът оценява високо мерките, свързани със стажуване, наемане на безработни младежи до 29-годишна възраст с трайни увреждания и насърчaване на микропредприятия да разкриват работни места.

 

Оценката на отчетените нетни ефекти от проведената активна политика на пазара на труда в България показва, че тя е допринесла за повишаване на заетостта в страната средно с 2.3% за периода 2003 - 2011 г.

 

Активните политики на пазара на труда (АППТ) са подпомогнали повишаването на доходите и потреблението. От своя страна повишеното търсене в икономиката има стимулиращ ефект и върху инвестициите.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа