xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Консултации за работа с MyCompetence
Новини
Консултации за работа с MyCompetence Консултации за работа с MyCompetence
04.04.2014
Източник: БСК

Искате ли да научите какво предлага Информационната система за оценка на компетенциите MyCompetence? Запишете си час за консултация в приемната на Българската стопанска камара на ул. „Алабин" 16-20 в София. Тя отваря врати на 8 април 2014 г. и ще работи от вторник до петък между 14 и 18 часа.

 

За контакти: тел. 02/ 932 09 65, e-mail: sofia@competencemap.bg.

 

MyCompetence разполага със секторни модели на 20 икономически сектора, инструменти за оценка на компетенциите и електронни обучения. Системата е разработена от БСК по проект, съфинансиран от Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (2009-2013). Системата е предназначена за хора, търсещи реализация и кариерно развитие; за работодатели, които искат да оценят и усъвършенстват служителите си; за студенти, които се ориентират на пазара на труда; за институциите в системата на образованието и заетостта.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа