Новини
Колежът по телекомуникации и пощи и „Хюлет-Пакард“ ще обучават ИТ специалисти Колежът по телекомуникации и пощи и „Хюлет-Пакард“ ще обучават ИТ специалисти
12.03.2015
Източник: БСК

Висшето училище „Колеж по телекомуникации и пощи" и „Хюлет-Пакард" подписаха рамков договор за съвместно обучение на студенти и научно-изследователска дейност. Това е първата в България академична програма, разработена чрез публично-частно партньорство по най-високите стандарти в образованието.

 

Програмата за обучение отговаря на потребностите на бизнес средата и ще дава възможност на студентите да придобият умения, директно приложими в ИT компаниите. По нея ще се обучават професионални бакалаври със специалност „Компютърно администриране на софтуерни приложения". Тя ще стартира от академичната 2015/2016 г. и ще бъде изцяло нова за студентите като технология на обучение и практическа подготовка.

 

„Младите хора, които наесен ще седнат зад работните станции и ще се обучават по програмата, ще имат перспективата за професионална реализация веднага. Ще имат причина да останат тук, да градят своето бъдеще в България. Кауза, за която, убеден съм, всички милеем", каза Преслав Павлов, директор на направление „Отдалечени услуги" в Глобалния център за услуги на „Хюлет-Пакард" в България.

 

„Информационните технологии са една от най-модерните и динамично развиващите се области в днешно време. Визията на колежа е да продължим да влагаме огромни усилия и енергия за съвременно и модерно обучение на нашите студенти, за да станат конкурентоспособни на високотехнологичния пазар на труда и да могат да се реализират професионално. Съвместната академична програма с „Хюлет-Пакард", изградена и съобразена с бизнеса, дава възможност да бъде постигнато това", заяви проф. дтн Димитър Радев, ректор на Колежа по телекомуникации и пощи.

 

Обучението по специалността „Компютърно администриране на софтуерни приложения" ще е с продължителност 3 години. През първата година ще се формират базови знания за специалистите с висше образование. След завършване на втората година студентите ще бъдат достатъчно подготвени за стажантски и практически програми във фирми от ИТ сектора. По време на третата година младите хора ще имат възможност да специализират в направления по администриране на бази данни, уеб технологии и мрежова сигурност. Преподаватели от Колежа по телекомуникации и пощи и експерти от мултинационалната компания „Хюлет-Пакард" съвместно ще преподават по учебен план, съобразен с предложенията на компанията.

 

„Хюлет-Пакард" ще предостави за учебните зали и лаборатории на Колежа по телекомуникации и пощи най-съвременно технологично оборудване, материали за обучение и висококвалифицирани експерти.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа