Новини
Кои са новите IT професии? Кои са новите IT професии?
04.04.2014
Източник: Монитор

В съвременния глобализиран интернет свят възникват все повече процеси и дейности. Те са резултат от интензивното и динамично развитие на информационните и комуникационни технологии и навлизането на мобилните устройства като средства за общуване, забавление и работа. Появяват се все повече екзотични и модерни позиции и длъжности, които трудно намират превод на български език и все още не са припознати от държавата посредством Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД). Председателят на Комисията за образование на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) – Елена Маринова, заяви, че някои от новите и вече доста масови професии са свързани с agile, big data и mobile.


„Бурното развитие на бизнеса като цяло, световната криза и бумът на технологиите доведе до бързи цикли, нужда от скоростно излизане на продукти на пазарабърза верификация с клиентите и съответното им незабавно модифициране. Това създаде множество роли, свързани с гъвкавите процеси за разработка и тенденцията е за увеличаващо се търсене”, обясни Маринова. „Мобилните умни устройства и приложения вече съвсем комфортно се настаниха във всички сфери на живота, включително в бизнеса. Същевременно асортиментът от джаджи с различни форми и размери стана много богат и създаде растяща пазарна ниша за специалисти по визуализация, мобилни потребителски интерфейси и, разбира се, разработчици на мобилни приложения”, коментира Маринова. Тя говори по време на първата от поредица консултативни срещи за бъдещето на българското образование, организирани от Обединената работна група по образование на водещите браншови организации от технологичния сектор, проведена в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.


Маринова обърна внимание и на факта, че наред с по-масовите области вече започват да се обособяват професиите, свързани с изграждане на умни домовесъздаване и опериране на машините, които заместват постепенно, но уверено сегменти от развлекателната индустрия до шофьорите на автомобили.От Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) посочват като някои от новите интересни професии през последните години – User Experience дизайнер (UXD) и инженер тест автоматизация (Software Engineer in Test – SET).


„UX дизайнер е широкото понятие за хората, които се занимават с анализ на потребители и използваемост на приложенията, информационна архитектура, прототипиране, дизайн на взаимодействие и интерфейси в приложенията. Подкласове в областта на UX са консултантите по използваемост (Usability Consultant) и дизайнерите на взаимодействие(Interaction Designer). Глобално в момента това са едни от най-търсените информационно комуникационни технологии (ИКТ) професионалисти, тъй като резултатът от добрата работа на UX дизайнерите е добавена стойност за всяко едно приложение и допринася директно за лоялността и ангажираността на потребителите чрез по-добро изживяване”, обясняват от БАСКОМ.


“Работата на инженерите по качеството е доста обширна и включва цялостно подсигуряване на качеството на един софтуерен продукт”, разкриват от Организационния комитет на международната конференция Innovations in Software Тest Automation (ISTA).От ISTA и БАСКОМ са категорични, че една от новите IT професии е „Инженер тест автоматизация”. „Тази професия се фокусира основно върху създаването на инструменти и програми, чрез които да се пишат автоматизирани тестове. Тя надгражда работата и отговорностите на инженерите по качеството, тъй като за нея се изискват както стандартните QA умения, така и силни познания в дизайн и писане на програмен код.”„Един от аспектите за прилагане на НКПД са въведените минимални заплати за съответните длъжности”, посочва Георги Шарков от Регионалния софтуерен център (ЕСИ ЦИЕ). „Аз не мисля, че това е проблем за повечето софтуерни и IT фирми – почти всички обявяват заплати над тези нива. Но несъответствието изкривява силно картината – по стара традиция служителите от ТРЗ/ЧР назначават специалистите с архаични кодове – например „оператор на база данни” или „други”. Съответно от официалната статистика няма голяма полза при анализ на профила на индустрията, професии и заетост и се налага да се правят други „специални” изследвания и проучвания. Т.е. официалната картина не съответства на действителността, което е порочно”. Шарков изтъква, че тази ситуация съществува не само в България, нито само в сектора на ИКТ и софтуер – все повече професии изискват IT компетентности.


Според Елена Маринова съществуващите наименования в текущата НКПД отразяват само част от актуалните професии и длъжности в ИКТ. Поради това на работодателите в този сектор им се налага да разширяват и поясняват названията на длъжностите в документите, уреждащи трудовите им взаимоотношения със служителите, стремейки се да отразят адекватно йерархията в компанията и спецификата на изпълняваните дейности, обяснява тя.Все пак бе отчетено, че НКПД е актуализиран с нови длъжности от областта на ИКТ, като процесът на обновяване продължава.„Все още липсват няколко роли (като архитект), както и аналози на длъжностите по автоматизиране на тестването, UX дизайн, Technical Writer, вероятно и други, но затрудненията са с единични професии, които са нови за сектора в България. Като цяло заслужава да бъде отчетен фактът, че НКПД е претърпял значителна актуализация”, уточняват от БАСКОМ.


В момента по проекта “Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, осъществяван от Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес, е разработен компетентностен модел за сектор ИТ.


В рамките на модела са включени следните 12 ключови длъжности:

1. System architect (Архитект)

2. Solution architect (Архитект на решения)

3. Business analyst (Бизнес анализатор)

4. Technical writer (Документалист)

5. QA Engineer (Инженер по качеството)

6. Customer support (Поддръжка на клиента)

7. Product manager (Продуктов мениджър)

8. Projеct manager (Проектен мениджър)

9. Developer (Разработчик)

10. System administrator (Системен администратор)

11. System integrator (Системен интегратор)

12. Usability Specialist (Специалист по ползваемост)От БАСКОМ посочват, че при разработването на секторния модел в сектор ИТ е използвана информация, предоставена от пилотните предприятия (длъжностни характеристики и детайли за изискванията към заемащите ключовите длъжности, получени по време на срещи). За всяка от длъжностите е разработен компетентностен модел, който включва: основни компетенции, специфични компетенции и управленски компетенции.

 

Топ 5 предизвиква внимание и интерес

Вътрешната комуникация е много важна професия, често изпълнявана у нас от други отдели и длъжности. Много от новите професии у нас са трудно назовими както от работещите ги, така и от Националния класификатор. Поради това в „Мениджър” са извадили на показ някои от най-интригуващите работни позиции, като са се опитали да обяснят и какво точно извършват хората, които ги упражняват.

 

„Вътрешни комуникации” е професия, която и в момента в България се радва на особен интерес. Специалистите в тази дейност се срещат по-често в големите организации, но ги има и в по-малките фирми. Макар и без визитка, много хора се занимават с вътрешните информационни канали и структуриране на процеса на общуване. Дали ще работи в отдел „Комуникации” или в пиар звеното (а често „вътрешните комуникации” е и в HR отдела) е въпрос на организационна структура. Но това, което ще се случи в близко бъдеще, е, че вашият експерт по вътрешни комуникации трябва да приеме все повече функции и задължения на кариерен специалист.

 

„Бизнес анализатор” - анализът на информация е важен в големите корпорации, в малките фирми, в отделите по сигурност или в човешките ресурси, при подбора, тренинга, оперативните финанси и т.н.. Сега е времето на execute summary – кратко представяне на една информация с акценти, крайни срокове и най-вече: синтезирана, проверена и достоверна. Бизнес анализаторът трябва да си изгради усет за това кое е важно за фирмата, отдела, човека, да може да пише събрано и вярно.

 

„Личен финансов съветник” - той ще ви помогне да се ориентирате в морето от правни и финансови тенденции така, че да можете да прогледнете в бъдещето и да правите бизнес, изцяло съобразен с новата реалност. Личният ви съветник трябва да има подходящо образование – най-добре двойна магистърска степен по икономика и по право. Но най-важното е да има аналитичен ум и способност да вижда скритите неща, така че да може да отговори на въпроси като „Накъде върви светът?”.

 

„Социален ловец на глави”, за да привлечем най-добрите от най-добрите, трябва да имаме и хора, които да могат да правят това. Социалните мрежи предоставят огромна възможност за привличане на таланти, стига да успеем да достигнем до тях. Специалистите по подбор ще се специализират в социални ловци на глави, с нови компетенции и способности. Социалният ловец на глави е  на „ти” с LinkedIn, Facebook или Twitter. Знае какво, къде и най-вече как да го търси. А „как” е пряко свързано с отлични компютърни умения и знания за новите специални медии. Ловецът на глави борави с профилите на потенциалните таланти, следи техните публикации и развитие и успява да ги привлече, защото знае, че хората са най-ценният актив на една компания.

 

„Мобилен администратор” – това са тези, които настройват мобилните ни устройства (смартфони и таблети) така, че оперативната работа във фирмата да не зависи от това кой къде е в момента. Мобилните администратори отговарят и за сигурността при дистанционното комуникиране, следят да не се допусне пробив и изтичане на информация. Не е нужно да знаем как да си настроим телефона, за да контролираме поръчките и изискванията на клиентите или да сме в час с последните борсови новини. Нужно е да имаме човек, който върши това, и да знаем, че той управлява потока от информация, който ни интересува, така че да сме постоянно свързани с офиса и със света.КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа