Новини
Ключови длъжности в сектор "Търговия на едро"
27.07.2012

На заседанието на Секторния консултативен съвет бе разгледан и приет Доклада на секторния консултант от "In Your Hands" относно определянето на първите 10 ключови длъжности за сектор Търговия на едро, без търговия с автомобили и мотоциклети.

В резултат от съвместната работа на секторния консултант с групата от пилотните предприятия от сектора, бяха идентифицирани ключовите на този етап за сектора длъжности. Те са предложени след предварително проучване на основните длъжности в сектора, които основно влияят и допринасят за постигането на стратегическите цели на предприятията в бранша. Ключовите длъжности бяха определени след проведени срещи с представители от пилотните предприятия, които имаха възможност да предложат и оценят ключовите според тях длъжности.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа