Новини
Квалифицираните с най-висок скок на заплатите в Германия Квалифицираните с най-висок скок на заплатите в Германия
31.03.2015
Източник: БСК

През 2014 г. реалните възнаграждения на работещите в Германия са отбелязали най-голямо повишение от началото на тези проучванията през 2008 г. насам. По изчисления на Федералната статистическа служба той е 1,7%. За сравнение  през 2013 г. реалните заплати във Федералната република са намалели леко (-0,1%), а през 2012 г. увеличението е било с 0,5%.

 

Номиналните възнаграждения през миналата година са се увеличили спрямо 2013 г. с 2,6%, след нарастване от 1,4% през 2013 г. и от 2,5% през 2012 г. Тъй като обаче миналата година потребителските цени са се увеличили само с 0,9%, заетите реално са разполагали със значително повече пари.

 

Според данните от значителното увеличение на възнаграждeнията са спечелили преди всичко по-високо квалифицираните работници. Номиналното нарастване на възнагражденията на хората на мениджърски позиции с 4,1% е било над средното ниво, докато увеличенията на възнагражденията при нискоквалифицираните (+1,5%) и неквалифицираните служители (+1,2%) са били значително под общата тенденция.

 

Заедно с бонусите заетите на пълно работно време през 2014 г. в Германия са получили средно 46 575 евро бруто. Най-високи средни възнаграждения са плащали банките и застрахователните компании (68 104 евро), както и компаниите в сферата на информационните и комуникационните технологии (63 591 евро).

 

Най-ниските средни брутни годишни заплати - 26 455 евро, са получили работещите в туризма. Статистиците обаче подчертават, че почти две трети от заетите на пълно работно време печелят по-малко от средното.

 

В България националната статистика обявява данни за възнагражденията според образователния ценз на всеки четири години и все още няма данни за 2014 г. Със сигурност обаче тенденцията, отчетена в Германия, с пълна сила важи и в нашата страна.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа