Новини
Ирландия отвори трудовия си пазар за български граждани Ирландия отвори трудовия си пазар за български граждани
20.07.2012
Източник: МТСП

 

Ирландия премахна ограниченията за достъп до трудовия пазар за български и румънски граждани. Въпреки намерението си да се възползва от едногодишния преходен период, правителството на Ирландия взе решение на свое заседание на 17 юли 2012 г. да премахне ограниченията. С това тя стана 20-тата държава-членка на ЕС и ЕИП, която отвори напълно трудовия си пазар.  Гражданите на двете страни  ще се ползват от всички права и привилегии, каквито имат останалите работници на Европейския съюз в Европейското икономическо пространство.


Гърция, Кипър, Испания, Португалия, Швеция, Дания, Румъния, Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Чехия, Италия, Исландия и Норвегия са страните, които не прилагат ограничения по отношение на достъпа на български граждани до трудовите си пазари. От началото на годината Германия отвори пазара си за сезонни работници и работници с висше образование.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа