Новини
Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса Информационна система на БСК доближава образователните стандарти до изискванията на бизнеса
08.04.2013
Източник: БСК

„Образователните стандарти за заемането на определена длъжност в реалната икономика трябва постепенно да се доближават и да застъпват професионалните, които изисква реалната икономика. Полезен инструмент за това е информационната система за оценка на компетенциите, създадена от Българската стопанска камара“, заяви изпълнителният председател на БСК Божидар Данев по време на представянето на системата www.mycompetence.bg  пред заместник-министъра на труда и социалната политика Ваня Стойнева.  Данев подчерта, че системата е достъпна в интернет и е подходяща за ползване от търсещи и предлагащи работа, заети в икономиката, както и образователните институции.

 

Информационната система предоставя възможност за оценка на компетенциите на работещите в 20 сектора. Създадените повече от 400 професионални стандарта са ресурс за оценка, самооценка и развитие, както на ниво сектор, така и в отделните предприятия, подчерта ръководителят на Националния център за оценка на компетенциите Томчо Томов. Той допълни, че системата позволява ползването на различни масиви от данни, които сравняват развитието на пилотните сектори, както и осигурява достъп за безплатни електронни обучения по специфични и мениджърски компетенции.

 

www.mycompetence.bg е свързана и с разработващата се в момента системата за класификация на изискванията към професиите в Европа - ESCO. По този начин продуктът ще съответства на професионалните стандарти, които разработва ЕС.

 

Заместник-министър Стойнева оцени високо резултатите по разработването на ИСОК и заяви, че ще работи за осигуряването на ресурси, чрез които да се надгради и развие допълнителният капацитет на информационната система.

 

БСК планира в следващия програмен период, при осигурено финансиране, да разработи и внедри още 600 компетентности стандарта за ключови длъжности в администрацията, професионалното образование, енергетиката и добивната промишленост. Освен това, системата за оценка на компетенциите ще предоставя и услугата за граждани „Електронен паспорт на уменията”, която ще позволява на заети и търсещи работа да получат достъп до своя профил в www.mycompetence.bg. От него настоящите и бъдещите работодатели ще имат възможност да черпят информация, свързана с трудовото представяне, завършените курсове и придобитите умения.

 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа