Новини
Информационната система за оценка на компетенциите вече има и английска версия Информационната система за оценка на компетенциите вече има и английска версия
11.06.2013
Източник: БСК

Информационната система за оценка на компетенциите - MyCompetence, вече има и английска версия.


Системата стартира пилотно в началото на 2013 г., а до края на годината ще заработи с пълната си функционалност.


Информационната система предоставя възможност за оценка на компетенциите на работещите в 20 сектора. Създадените повече от 400 професионални стандарта са ресурс за оценка, самооценка и развитие, както на ниво сектор, така и в отделните предприятия.www.mycompetence.bg е свързана и с разработващата се в момента системата за класификация на изискванията към професиите в Европа - ESCO. По този начин продуктът ще съответства на професионалните стандарти, които разработва ЕС. 


БСК планира в следващия програмен период, при осигурено финансиране, да разработи и внедри още 600 компетентности стандарта за ключови длъжности в администрацията, професионалното образование, енергетиката и добивната промишленост. Освен това, системата за оценка на компетенциите ще предоставя и услугата за граждани „Електронен паспорт на уменията”, която ще позволява на заети и търсещи работа да получат достъп до своя профил в www.mycompetence.bg. От него настоящите и бъдещите работодатели ще имат възможност да черпят информация, свързана с трудовото представяне, завършените курсове и придобитите умения.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа