xml = $xml; } function _struct_to_array($values, &$i) { $child = array(); if (isset($values[$i]['value'])) array_push($child, $values[$i]['value']); while ($i++ < count($values)) { switch ($values[$i]['type']) { case 'cdata': array_push($child, $values[$i]['value']); break; case 'complete': $name = $values[$i]['tag']; if(!empty($name)){ $child[$name]= ($values[$i]['value'])?($values[$i]['value']):''; if(isset($values[$i]['attributes'])) { $child[$name] = $values[$i]['attributes']; } } break; case 'open': $name = $values[$i]['tag']; $size = isset($child[$name]) ? sizeof($child[$name]) : 0; $child[$name][$size] = $this->_struct_to_array($values, $i); break; case 'close': return $child; break; } } return $child; } function createArray() { $xml = $this->xml; $values = array(); $index = array(); $array = array(); $parser = xml_parser_create(); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_SKIP_WHITE, 1); xml_parser_set_option($parser, XML_OPTION_CASE_FOLDING, 0); xml_parse_into_struct($parser, $xml, $values, $index); xml_parser_free($parser); $i = 0; $name = $values[$i]['tag']; $array[$name] = isset($values[$i]['attributes']) ? $values[$i]['attributes'] : ''; $array[$name] = $this->_struct_to_array($values, $i); return $array; } } ?> Инициатива за подпомагане на професионалното образование
Новини
Инициатива за подпомагане на професионалното образование Инициатива за подпомагане на професионалното образование
17.11.2014

Браншова камара на дървообработващата и мебелната промишленост настоява Министерство на образованието и науката  да предприеме действия за незабавни мерки за подпомагане на професионалното образование и включване като „защитени" професиите, които имат отношение към сектора. Липсата на кадри и закриването на редица професионални гимназии са основен проблем, пред който работодателите биват изправени. През последните години бяха закрити учебни заведения и паралелки в цялата страна, което поставя сектора пред  реална криза от недостиг на подготвени кадри. По официални данни българските предприятия за преработка на дървесина и производство на мебели запазват своята икономическа активност, дори и в условията на глобализация и въпреки световната икономическа криза. Те  водят до подобряване на икономическото и социалното развитие в отдалечените и по-слабо индустриализирани райони на страната. Предприятията за преработка на дървесина и производство на мебели в България се оказват един от най-устойчивите  клонове на родната индустрия, защото не просто оцеляват, а непрекъснато се развиват. Инициативата е подкрепена от национални и местни институции. 
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа