Новини
Иван Нейков: Ученикът и бизнесът да се свържат още в 10 клас Иван Нейков: Ученикът и бизнесът да се свържат още в 10 клас
25.06.2014
Източник: в. Монитор

Ще продължи да расте търсенето на висококвалифицирани и средноквалифицирани работници дори и за по-ниските позиции, докато търсенето на хора с ниска или без квалификация ще продължи да спада. Такива са прогнозите на  Европейския център за развитие на професионалното обучение (CEDEFOP). Това означава, че в следващите няколко десетилетия ще имаме все по-малка възможност за справяне с потребностите от умения чрез замяна на по-възрастните работници с по-младите, както винаги сме правили в миналото, посочва Иван Нейков, бивш социален министър и председател на УС на Балканския интститут по труда и социалната политика пред в. „Монитор".

 

За да бъдем конкурентоспособни, първо е необходима сериозна реформа в професионалното образование, която да осигурява на младите хора много плавен преход от училище към работа. Ако сега между тези два етапа в живота на десетки хиляди млади българи стои „същински Еверест", то промяната трябва да свърже ученика и предприемача още в 10-и - 11-и клас. Моделът „2 плюс 3" в последните гимназиални класове (т.е. в седмицата два дни учене в училище и три дни стажуване на  реално работно място) може да помогне на всички, убеден е Нейков.

 

Бившият социален министър защитава идеята за „споделените" работни места. Нейният смисъл е да се съберат на едно работно място младият, новопостъпващ работник, който няма практически знания и опит, и старият, дългододишен работник, който вече е в предпенсионна възраст. Аргументите на Иван Нейков: „Практиката преди всичко на скандинавските страни показва неочаквано добър ефект, ако ги съберем двамата заедно на едно работно място. Младият получава изключителен шанс да научи тънкостите на занаята, да овладее умения, които никоя теория или учебен курс не може да му даде. Това му спестява цели години усилия и огромен брой производствени грешки (които се плащат от работодателя). Старият работник има уникалната възможност да осмисли огромния си професионален опит, натрупан през десетките години работа, и да го съхрани в младия си колега."
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа