Новини
ИКЕМ организира Национална конференция Електрическа мобилност 2013 ИКЕМ организира Национална конференция "Електрическа мобилност 2013"
30.09.2013
Източник: ИКЕМ

„България има шансове да заеме своето достойно място в бъдещото производство на електромобили – ние имаме добри традиции, разполагаме с подготвени кадри. Усилията ни за осигуряване на икономическа стабилност, ниските данъци и подобряващата се бизнес среда също благоприятстват такава перспектива. Споделяме и виждането на силно развитите в индустриално отношение държави-членки на ЕС, че при добро управление, електрическата мобилност може да бъде една от ключовите технологии за осигуряване на заетост и растеж на икономиката през следващите години“, заяви зам.-министър Янева.

В програмата на конференцията бяха обособени два тематични панела: първият – с обществена насоченост, ориентиран към сектора като цяло, възможностите, предизвикателствата и перспективите, пред които е изправена електрическата мобилност в България; вторият панел – с бизнес фокус, като бяха представи примери за добри практики на различни компании, работещи в сферата електрическата мобилност.

На събитието присъства Заместник-министърът на Икономиката и енергетиката Анна Янева, експерти от различни министерства, кметове на общини, партньори на клъстера. В конференцията участваха и над 80 гости, сред които представители на бизнеса, образованието, науката и развойната дейност.

Присъстващите се включиха в активни дискусии по темите, представени в двата панела, като по време на паузата имаха възможност да проведат кратки срещи и да обменят идеи.

ИКЕМ представи и проектa, по който е партньор на БСК по мярка BG051PO001-2.1.06 - „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”, като браншова организация, защитаваща интересите на десетте пилотни предприятия, участници в проекта.

Присъстващите имаха възможност за тест драйв с автомобилите на Дженеръс Ауто - Opel Ampera и на Глобул - Peugeot iOn.
КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ БЪЛГАРСКА СТОПАНСКА КАМАРА КТ Подкрепа